Trädfällning

Före fällning gör vi alltid en grundlig bedömning av trädets lutning och hälsa, omgivningens karaktär samt av rådande vindförhållanden. Därefter bestämmer vi i vilken riktning och med vilken metod trädet ska fällas.

Om möjligt fäller vi trädet helt från marken, vilket är det mest tids- och kostnadseffektiva sättet.

Om trädet emellertid lutar fel eller om utrymmet runt omkring är väldigt begränsat så utför vi sektionsfällning av trädet, vilket innebär att trädet monteras ned bit för bit. På detta sätt undviker vi att skada närliggande hus, ledningar eller känslig och ömtålig vegetation i trädets närhet.

När vi tar oss upp i trädet så sker detta alltid på ett säkert sätt och med hjälp av modern och CE-märkt utrustning. Trädfällning Trädfällning 2 Trädfällning 3 Trädfällning 4

© Copyrighted by Stockholms Trädfällning - Tel: 0735-21 55 55 - E-post: info@stockholmstradfallning.se