Stubbfräsning

Vi kan erbjuda effektiv borttagning av oönskade stubbar på ett smidigt sätt utan att skada omgivningen.

Vi fräser ner din stubbe ca 10cm under marknivå, så att du lätt kan jämna ut med jord. Det enda som blir kvar är fliset som du kan lägga i rabatten eller i komposthögen.

Stubbfräsning är det skonsammaste och effektivaste sättet att få bort oönskade stubbar efter trädfällning.

© Copyrighted by Stockholms Trädfällning - Tel: 0735-21 55 55 - E-post: info@stockholmstradfallning.se